οπι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα»
Η Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και
ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο
την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015 ώρα 9:00 π.μ – 2:00 μ.μ,
στον πολυχώρο Αγορά Αργύρη, Δήμου Πατρέων (Αγ. Ανδρέου 12).
Το σεμινάριο έχει σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
νομού Αχαΐας σχετικά με το το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά
Δικαιώματα» που εκπόνησε ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) για τη σημασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.
To εν λόγω πρόγραμμα έχει ενταχθεί στα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Ευέλικτης
Ζώνης για τη σχολική χρονιά 2015 – 2016.
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν βασικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων. Επίσης θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενώ θα συμμετάσχει με
παρέμβαση η κα Αναστασία Μουτσάτσου, ερμηνεύτρια.
Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Π/θμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας (Ανδρεάννα Κουφού, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων): τηλ. 2610 229 261
e-mail: [email protected]
Για να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΙ
www.opi.gr
Η προώθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται με την υποστήριξη του OHIM (Office for
the Harmonization in the Internal Market)

οπι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πνευματικοί δημιουργοί και δικαιούχοι συγγενικών
δικαιωμάτων -εκπροσωπούμενοι από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και
προστασίας- προχωρούν σε συνεργασία και κοινές δράσεις με τις εταιρίες
τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ και WINDΕλλάς, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου
στους συνδρομητές τους. Η συνεργασία αποσκοπεί στην ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με τις αρνητικές επιπτώσεις της πειρατείας
των έργων στο διαδίκτυο στον πολιτισμό και την οικονομία καθώς και στην ανάγκη
σεβασμού των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.
Το Πλαίσιο Συνεργασίας, το οποίο υπεγράφη από τα μέρη στα γραφεία του
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, προβλέπει τη σύσταση μιας Ομάδας
Εργασίας, η οποία θα σχεδιάζει δράσεις ευαισθητοποίησης του καταναλωτικού
κοινού αναφορικά με το σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και την
ενθάρρυνση της πνευματικής δημιουργίας. Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι:.
 η προώθηση νόμιμων υπηρεσιών διάθεσης και χρήσης έργων στο
διαδίκτυο,
 η καταχώριση ενημερωτικών μηνυμάτων στις ιστοσελίδες των
παρόχων,
 η προώθηση ενημερωτικών μηνυμάτων προς τη συνδρομητική βάση
των παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο για την ευαισθητοποίησή τους
σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
 η διοργάνωση κοινών καλλιτεχνικών ή/και άλλων εκδηλώσεων,
ημερίδων/συνεδρίων και τον σχεδιασμό προωθητικών ενεργειών μέσω
της χρήσης του διαδικτύου με στόχο την ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση του κοινού.
Οι συμμετέχοντες οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας είναι οι
ακόλουθοι:
Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα / Τηλ.: 213 214 7800/ Fax: 210 82 53 732
e-mail: [email protected]
 ΑΕΠΙ (Στιχουργοί/Συνθέτες),
 ΑΘΗΝΑ (Σκηνοθέτες/Σεναριογράφοι),
 ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (Στιχουργοί/Συνθέτες),
 ΕΠΟΕ (Παραγωγοί Οπτικοακουστικών Έργων),
 ΘΕΣΠΙΣ (Θεατρικοί Συγγραφείς/Μεταφραστές Θεατρικών έργων),
 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ (Διευθυντές
Φωτογραφίας/Σκηνογράφοι/Ενδυματολόγοι/Ηχολήπτες/Μοντέρ),
 Ο.Π.Δ.Δ.Ε (Διαφημιστικές Εταιρίες)
 Ο.Σ.Δ.Ε.Ε.Τ.Ε (Δημιουργοί εικαστικών έργων),
 Ο.Σ.Δ.Ε.Λ (Συγγραφείς/Εκδότες),
 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ραδιοτηλεοπτικοί Σταθμοί),
 ΦΟΙΒΟΣ (Φωτογράφοι)
Η εταιρία Google θα συμμετέχει επίσης στην Ομάδα Εργασίας για να υποστηρίξει τις
δράσεις της και να αναδείξει τη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο
ως πεδίο προβολής της δημιουργικότητας και του πολιτισμού.

οπι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H UNESCO, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διοργανώνουν διεθνές
συνέδριο με τίτλο «Εθνικές Πολιτικές Συνεργασίας για την Επιβολή Δικαιωμάτων
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο μεταξύ
Δικαιούχων και Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 από τις 9:00
έως τις 16:00 και το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 από τις 10:00 έως τις 14:30 στο
Νέο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα και θα ανοίξει τις εργασίες του με
χαιρετισμό του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού κ. Κ. Τζαβάρα.
Οι πνευματικοί δημιουργοί και δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν
πρόβλημα επιβίωσης αλλά και ηθικό πρόβλημα από τη χωρίς άδεια εκμετάλλευση και
διακίνηση των έργων τους στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης για
τη χώρα. Η παράνομη διακίνηση έργων έχει επίσης αντίκτυπο στην οικονομία του
κράτους δεδομένου ότι αυτή επιφέρει απώλεια εσόδων από ΦΠΑ, από ασφαλιστικές
εισφορές και άλλους σχετικούς φόρους. Ταυτόχρονα η πολιτιστική βιομηχανία της
χώρας συρρικνώνεται, χάνονται θέσεις εργασίας και μαραζώνει ο πολιτισμός. Ο ρόλος
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου στη διακίνηση των έργων στο διαδίκτυο είναι
κομβικός. Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ
διαφόρων ενδιαφερομένων σχετικά με πολιτικές συνεργασίας που ακολουθούνται σε
άλλες χώρες μεταξύ δικαιούχων και παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου για την
αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των
συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Το συνέδριο αποτελείται από τρεις ενότητες,
οι οποίες αναφέρονται στα παρακάτω ζητήματα: Στην πρώτη ενότητα θα
Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα / Τηλ.: 213 214 7800/ Fax: 210 82 53 732
e-mail: [email protected]
παρουσιαστούν οι απόψεις κρατικών φορέων που αφορούν σε θέματα προσωπικών
δεδομένων, απορρήτου και ασφάλειας των επικοινωνιών, καθώς και σε ζητήματα
αποτελεσματικής επιβολής των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στο
διαδίκτυο.
Στην δεύτερη ενότητα θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και τάσεις σε διεθνές επίπεδο
αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι εθνικές πολιτικές
των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Μ. Βρετανίας και της Ουγγαρίας. Στην τρίτη ενότητα θα
παρουσιαστούν οι απόψεις των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας
που διαχειρίζονται δικαιώματα δικαιούχων καθώς και αυτές των παρόχων υπηρεσιών
διαδικτύου. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο [email protected]

οπι

Δελτίο Τύπου

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στην ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη

προσβολών διανοητικής ιδιοκτησίας και Ειδικού Τμήματος για την

Προστασία Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Η διαδικτυακή πειρατεία, η πειρατεία λογισμικού αλλά και η πειρατεία οπτικοακουστικών
έργων και φωνογραφημάτων έχει μεγάλες επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας που
οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας, φοροδιαφυγή και κλείσιμο υγειών επιχειρήσεων.
Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πάταξης της πειρατείας είναι η δημιουργία της
νέας ειδικής Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
(ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε) της ΕΛ.ΑΣ. που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2011 με το π.δ. 9/2011 και ξεκίνησε
τις εργασίες της τον Αύγουστο του ίδιου έτους.
Κύριος στόχος της νέας Υπηρεσίας είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων
που διαπράχθηκαν σε βάρος του δημοσίου και της εθνικής οικονομίας αλλά και εγκλημάτων
που διαπράττονται με τη χρήση του διαδικτύου. Συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Οικονομικής

Αστυνομίας αποτελείται από τα εξής 4 Τμήματα:
 Το Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας
 Το Τμήμα Προστασίας Οικονομίας
 Το Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και
 Το Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αποτελείται επίσης από 4 τμήματα:
 Το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 Το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων
 Το Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
 Το Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Το Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων είναι αρμόδιο για
το χειρισμό υποθέσεων παράνομης διείσδυσης σε συστήματα Η/Υ καθώς και για υποθέσεις
κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης λογισμικού υλικού, ψηφιακών δεδομένων και
οπτικοακουστικών έργων που τελούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Παρέχει επίσης συνδρομή σε
άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που διερευνούν σχετικές υποθέσεις.
Η Υπηρεσία διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα και διαθέτει τηλεφωνική γραμμή
καταγγελιών που λειτουργεί όλο το 24ωρο. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν επώνυμα ή
ανώνυμα με το 11012 για υποθέσεις που αφορούν στην Υποδιεύθυνση της Οικονομικής
Αστυνομίας και με τα 210 647 6464 – 210 647 6461 – 210 647 6959 για υποθέσεις που
αφορούν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Επίσης, οι πολίτες μπορούν
να επικοινωνούν με την Υπηρεσία στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
[email protected]  (Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας) και
[email protected]  (Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος)

οπι

Νέα Τμήματα Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Η πειρατεία έργων που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα συνεπάγεται απώλεια σημαντικών εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο, απώλεια θέσεων εργασίας ενώ οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό υγιείς επιχειρήσεις, δημιουργούς και δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων. Το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύστησε τον Ιανουάριο του 2011 νέα
Τμήματα Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η δράση των τμημάτων αυτών σε συνδυασμό με τη συνεχόμενη δράση της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων έχουν σκοπό την καταπολέμηση της
πειρατείας. Κύρια αρμοδιότητα των νέων τμημάτων μεταξύ άλλων είναι η έρευνα για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το ν. 2121/1993 και πιο συγκεκριμένα η συλλογή, ανάλυση,
αξιολόγηση πληροφοριών και στοιχείων αλλά και η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων και λοιπών παραβάσεων που απορρέουν από την παραπάνω νομοθεσία.
Μέχρι στιγμής για το 2011 οι έλεγχοι των δύο νέων τμημάτων έχουν οδηγήσει σε επιβολή προστίμων αξίας 8.168.000€ ενώ συνεχίζονται κυρίως σε επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν παράνομο λογισμικό χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Η
Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων για το 2011 έχει στείλει επιστολές σε 3.216 επιχειρήσεις προσκαλώντας τες να της υποβάλουν φωτοαντίγραφα των αδειών χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιούν καθώς και των
τιμολογίων αγοράς τους. Συνολικά από το 2006 μέχρι σήμερα η Υπηρεσία Ειδικών Υποθέσεων έχει στείλει 22.581 παρόμοιες επιστολές σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.