01-sentido-pearl-beach-rethymnon

Ανακοίνωση – Ενημέρωση σχετικά με δημοσιεύματα αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής αμοιβής για τη δημόσια εκτέλεση στα ξενοδοχεία

Πρόσφατα έχει δημοσιευθεί πληθώρα δημοσιευμάτων που αναφέρουν ότι δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση των ξενοδόχων να πληρώνουν τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν δημιουργούς και δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων λόγω σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ (C-641/15). Η ως άνω απόφαση του ΔΕΕ αφορά αποκλειστικά και μόνο στο δικαίωμα αμοιβής των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών για παρουσίαση των εκπομπών τους στο κοινό μέσω των δωματίων ξενοδοχείων και δεν ανατρέπει σε κανένα σημείο την υπάρχουσα νομολογία σχετικά με τη δημόσια εκτέλεση των έργων σε ό,τι αφορά στους υπόλοιπους δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών. Συνεπώς, δεν επιφέρει καμία αλλαγή στις υποχρεώσεις καταβολής αμοιβής από τους υπόχρεους (ξενοδοχεία) για αυτήν την αιτία στους δικαιούχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

Σημειώνεται ότι στη χώρα μας εισπράττει για τη δημόσια εκτέλεση στα δωμάτια ξενοδοχείων και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε. Ο οργανισμός αυτός εισπράττει ως παραγωγός οπτικοακουστικών έργων για τα έργα τα οποία αποτελούν παραγωγές των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών μελών του βάσει του α. 47 του ν. 2121/1993 και όχι δυνάμει του συγγενικού του δικαιώματος επί της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης των εκπομπών του, στο οποίο αναφέρεται η επίμαχη απόφαση (δηλαδή του α. 48 παρ. 1 στοιχείο β’ ν. 2121/1993, το οποίο ενσωματώνει την πρόβλεψη του του α. 8 παρ. 3 της Οδηγίας 2006/115/ΕΚ).

Η πάγια νομολογία του ΔΕΕ ότι οφείλεται αμοιβή για δημόσια εκτέλεση έργων, η οποία λαμβάνει χώρα στα δωμάτια των ξενοδοχείων συνεχίζει να ισχύει και η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-641/15 δεν αναδεικνύει την ύπαρξη κάποιου προβλήματος σε ό,τι αφορά στην πρακτική είσπραξης της σχετικής αμοιβής στη χώρα μας.

Όλα τα ξενοδοχεία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να καταβάλουν αμοιβή για τη δημόσια εκτέλεση των έργων που λαμβάνει χώρα μέσω των τηλεοράσεων στους χώρους αυτούς. Η τυχόν μη καταβολή της σχετικής αμοιβής συνεπάγεται αστικές και ενδεχομένως και ποινικές κυρώσεις.

οπι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα»
Η Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και
ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο
την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015 ώρα 9:00 π.μ – 2:00 μ.μ,
στον πολυχώρο Αγορά Αργύρη, Δήμου Πατρέων (Αγ. Ανδρέου 12).
Το σεμινάριο έχει σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
νομού Αχαΐας σχετικά με το το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά
Δικαιώματα» που εκπόνησε ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) για τη σημασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.
To εν λόγω πρόγραμμα έχει ενταχθεί στα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Ευέλικτης
Ζώνης για τη σχολική χρονιά 2015 – 2016.
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν βασικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων. Επίσης θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενώ θα συμμετάσχει με
παρέμβαση η κα Αναστασία Μουτσάτσου, ερμηνεύτρια.
Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Π/θμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας (Ανδρεάννα Κουφού, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων): τηλ. 2610 229 261
e-mail: [email protected]
Για να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΙ
www.opi.gr
Η προώθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται με την υποστήριξη του OHIM (Office for
the Harmonization in the Internal Market)

οπι

Δελτίο Τύπου

To Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
με αφορμή την Ελληνική Προεδρία στην ΕΕ
διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με τίτλο
‘Πνευματική Ιδιοκτησία και η Ψηφιακή Ατζέντα στην Ευρώπη:
Ρυθμίσεις του Παρόντος και Προκλήσεις για το Μέλλον’
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 από τις 9:00 έως τις 17:30
στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν οι δράσεις (νομικές ή άλλες) που έχουν λάβει
χώρα στον τομέα του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων και
ειδικότερα υπό το πρίσμα της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη καθώς και να συζητηθούν
μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα αυτό.
 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας:www.opi.gr,
 Για δηλώσεις συμμετοχής: [email protected]
 Για το χάρτη του Νέου Μουσείου Ακρόπολης: www.opi.gr/images/various/map1.jpg
 Για πληροφορίες σχετικά με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, Υγεία και Ασφάλεια
αλλά και τουριστικούς οδηγούς Αθηνών και Ελλάδος κλπ. μπορείτε να επισκέπτεστε
την ιστοσελίδα της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ:
http://www.gr2014.eu/el/press/practical-info

images

Ψηφιοποίηση Συλλογών Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Ιδρυμάτων

Το Νοέμβριο του 2013 ψηφίστηκε ο ν. 4212/2013, ο οποίος τροποποιεί το ν.
2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα και
ενσωματώνει δύο Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική έννομη τάξη. Ο
νόμος αυτός, μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα (που δεν υπήρχε μέχρι τότε χωρίς
την άδεια των δικαιούχων) σε συγκεκριμένους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς
φορείς (βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία, αρχεία, ιδρύματα
κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς
οργανισμούς) να ψηφιοποιήσουν τα έργα που βρίσκονται στις συλλογές τους και να
τα καταστήσουν προσβάσιμα στο κοινό στο πλαίσιο της δημοσίου συμφέροντος
αποστολής τους, αφού πρώτα διενεργήσουν ‘επιμελή αναζήτηση’ προκειμένου να
διαπιστώσουν εάν έργα στη συλλογή τους είναι ‘ορφανά. Ορφανά είναι τα έργα
εκείνα, τα οποία προστατεύονται μεν με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή
συγγενικό δικαίωμα αλλά οι δικαιούχοι τους είτε είναι άγνωστοι είτε δεν μπορούν να
εντοπιστούν.
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για
να καθορίσει τις πηγές που πρέπει να εξετάσουν οι φορείς στο πλαίσιο της ‘επιμελούς
αναζήτησης’ προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ένα έργο είναι πραγματικά ορφανό.
Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου
2014.
Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας:
http://www.opi.gr/index.php/2013-10-03-12-24-42/2013-10-04-06-44-15/8408-27-01-2014

οπι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πνευματικοί δημιουργοί και δικαιούχοι συγγενικών
δικαιωμάτων -εκπροσωπούμενοι από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και
προστασίας- προχωρούν σε συνεργασία και κοινές δράσεις με τις εταιρίες
τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ και WINDΕλλάς, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου
στους συνδρομητές τους. Η συνεργασία αποσκοπεί στην ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με τις αρνητικές επιπτώσεις της πειρατείας
των έργων στο διαδίκτυο στον πολιτισμό και την οικονομία καθώς και στην ανάγκη
σεβασμού των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.
Το Πλαίσιο Συνεργασίας, το οποίο υπεγράφη από τα μέρη στα γραφεία του
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, προβλέπει τη σύσταση μιας Ομάδας
Εργασίας, η οποία θα σχεδιάζει δράσεις ευαισθητοποίησης του καταναλωτικού
κοινού αναφορικά με το σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και την
ενθάρρυνση της πνευματικής δημιουργίας. Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι:.
 η προώθηση νόμιμων υπηρεσιών διάθεσης και χρήσης έργων στο
διαδίκτυο,
 η καταχώριση ενημερωτικών μηνυμάτων στις ιστοσελίδες των
παρόχων,
 η προώθηση ενημερωτικών μηνυμάτων προς τη συνδρομητική βάση
των παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο για την ευαισθητοποίησή τους
σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
 η διοργάνωση κοινών καλλιτεχνικών ή/και άλλων εκδηλώσεων,
ημερίδων/συνεδρίων και τον σχεδιασμό προωθητικών ενεργειών μέσω
της χρήσης του διαδικτύου με στόχο την ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση του κοινού.
Οι συμμετέχοντες οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας είναι οι
ακόλουθοι:
Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα / Τηλ.: 213 214 7800/ Fax: 210 82 53 732
e-mail: [email protected]
 ΑΕΠΙ (Στιχουργοί/Συνθέτες),
 ΑΘΗΝΑ (Σκηνοθέτες/Σεναριογράφοι),
 ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (Στιχουργοί/Συνθέτες),
 ΕΠΟΕ (Παραγωγοί Οπτικοακουστικών Έργων),
 ΘΕΣΠΙΣ (Θεατρικοί Συγγραφείς/Μεταφραστές Θεατρικών έργων),
 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ (Διευθυντές
Φωτογραφίας/Σκηνογράφοι/Ενδυματολόγοι/Ηχολήπτες/Μοντέρ),
 Ο.Π.Δ.Δ.Ε (Διαφημιστικές Εταιρίες)
 Ο.Σ.Δ.Ε.Ε.Τ.Ε (Δημιουργοί εικαστικών έργων),
 Ο.Σ.Δ.Ε.Λ (Συγγραφείς/Εκδότες),
 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ραδιοτηλεοπτικοί Σταθμοί),
 ΦΟΙΒΟΣ (Φωτογράφοι)
Η εταιρία Google θα συμμετέχει επίσης στην Ομάδα Εργασίας για να υποστηρίξει τις
δράσεις της και να αναδείξει τη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο
ως πεδίο προβολής της δημιουργικότητας και του πολιτισμού.

οπι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H UNESCO, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διοργανώνουν διεθνές
συνέδριο με τίτλο «Εθνικές Πολιτικές Συνεργασίας για την Επιβολή Δικαιωμάτων
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο μεταξύ
Δικαιούχων και Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 από τις 9:00
έως τις 16:00 και το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 από τις 10:00 έως τις 14:30 στο
Νέο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα και θα ανοίξει τις εργασίες του με
χαιρετισμό του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού κ. Κ. Τζαβάρα.
Οι πνευματικοί δημιουργοί και δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν
πρόβλημα επιβίωσης αλλά και ηθικό πρόβλημα από τη χωρίς άδεια εκμετάλλευση και
διακίνηση των έργων τους στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης για
τη χώρα. Η παράνομη διακίνηση έργων έχει επίσης αντίκτυπο στην οικονομία του
κράτους δεδομένου ότι αυτή επιφέρει απώλεια εσόδων από ΦΠΑ, από ασφαλιστικές
εισφορές και άλλους σχετικούς φόρους. Ταυτόχρονα η πολιτιστική βιομηχανία της
χώρας συρρικνώνεται, χάνονται θέσεις εργασίας και μαραζώνει ο πολιτισμός. Ο ρόλος
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου στη διακίνηση των έργων στο διαδίκτυο είναι
κομβικός. Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ
διαφόρων ενδιαφερομένων σχετικά με πολιτικές συνεργασίας που ακολουθούνται σε
άλλες χώρες μεταξύ δικαιούχων και παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου για την
αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των
συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Το συνέδριο αποτελείται από τρεις ενότητες,
οι οποίες αναφέρονται στα παρακάτω ζητήματα: Στην πρώτη ενότητα θα
Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα / Τηλ.: 213 214 7800/ Fax: 210 82 53 732
e-mail: [email protected]
παρουσιαστούν οι απόψεις κρατικών φορέων που αφορούν σε θέματα προσωπικών
δεδομένων, απορρήτου και ασφάλειας των επικοινωνιών, καθώς και σε ζητήματα
αποτελεσματικής επιβολής των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στο
διαδίκτυο.
Στην δεύτερη ενότητα θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και τάσεις σε διεθνές επίπεδο
αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι εθνικές πολιτικές
των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Μ. Βρετανίας και της Ουγγαρίας. Στην τρίτη ενότητα θα
παρουσιαστούν οι απόψεις των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας
που διαχειρίζονται δικαιώματα δικαιούχων καθώς και αυτές των παρόχων υπηρεσιών
διαδικτύου. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο [email protected]

images

Δελτίο Τύπου

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διατάχθηκε η λήψη τεχνολογικών μέτρων
παρεμπόδισης της πρόσβασης χρηστών σε ιστοσελίδες μέσω των οποίων
διακινούνται παράνομα ψηφιακά έργα προστατευόμενα με δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, στις 16 Μαΐου 2012 δημοσιεύθηκε η απόφαση
4658/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτό αίτημα
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων επί μουσικών και
οπτικοακουστικών έργων να υποχρεωθούν εκτός άλλων οι ελληνικές εταιρίες
παροχής υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο να λάβουν τεχνολογικά μέτρα
προκειμένου να καταστεί αδύνατη η πρόσβαση των συνδρομητών τους σε
διαδικτυακές τοποθεσίες μέσω των οποίων πραγματοποιείται παράνομη
παρουσίαση και ανταλλαγή έργων. Η απόφαση εφαρμόζει ουσιαστικά για πρώτη το
άρθρο 64 Α του ν. 2121/1993 που ενσωματώνει πρόβλεψη Οδηγίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά των
διαμεσολαβητών (παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου), οι υπηρεσίες των οποίων
χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού ή
συγγενικού δικαιώματος. Παρόμοιες αποφάσεις έχουν ήδη εκδοθεί σε άλλα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπούν στην προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των χρηστών.

οπι

Δελτίο Τύπου

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στην ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη

προσβολών διανοητικής ιδιοκτησίας και Ειδικού Τμήματος για την

Προστασία Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Η διαδικτυακή πειρατεία, η πειρατεία λογισμικού αλλά και η πειρατεία οπτικοακουστικών
έργων και φωνογραφημάτων έχει μεγάλες επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας που
οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας, φοροδιαφυγή και κλείσιμο υγειών επιχειρήσεων.
Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πάταξης της πειρατείας είναι η δημιουργία της
νέας ειδικής Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
(ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε) της ΕΛ.ΑΣ. που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2011 με το π.δ. 9/2011 και ξεκίνησε
τις εργασίες της τον Αύγουστο του ίδιου έτους.
Κύριος στόχος της νέας Υπηρεσίας είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων
που διαπράχθηκαν σε βάρος του δημοσίου και της εθνικής οικονομίας αλλά και εγκλημάτων
που διαπράττονται με τη χρήση του διαδικτύου. Συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Οικονομικής

Αστυνομίας αποτελείται από τα εξής 4 Τμήματα:
 Το Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας
 Το Τμήμα Προστασίας Οικονομίας
 Το Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και
 Το Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αποτελείται επίσης από 4 τμήματα:
 Το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 Το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων
 Το Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
 Το Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Το Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων είναι αρμόδιο για
το χειρισμό υποθέσεων παράνομης διείσδυσης σε συστήματα Η/Υ καθώς και για υποθέσεις
κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης λογισμικού υλικού, ψηφιακών δεδομένων και
οπτικοακουστικών έργων που τελούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Παρέχει επίσης συνδρομή σε
άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που διερευνούν σχετικές υποθέσεις.
Η Υπηρεσία διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα και διαθέτει τηλεφωνική γραμμή
καταγγελιών που λειτουργεί όλο το 24ωρο. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν επώνυμα ή
ανώνυμα με το 11012 για υποθέσεις που αφορούν στην Υποδιεύθυνση της Οικονομικής
Αστυνομίας και με τα 210 647 6464 – 210 647 6461 – 210 647 6959 για υποθέσεις που
αφορούν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Επίσης, οι πολίτες μπορούν
να επικοινωνούν με την Υπηρεσία στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
[email protected]  (Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας) και
[email protected]  (Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος)